17. Hukuk Dairesi 2015/3046 E. , 2017/10306 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3046 E. , 2017/10306 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:23

17. Hukuk Dairesi 2015/3046 E. , 2017/10306 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde Davalılar ... ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; 13/12/2009 tarihinde davalılardan ...'ın sürücüsü, ...'ın maliki olduğu, ... tarafından sigortalanan...plakalı özel halk otobüsü ile ... - ... istikametinden ... istikametine seyrederken ... yolu ışıklı kavşağında ...'den gelip ... köyü istikametine -sola doğru- dönüş yapan ...'in sürücüsü, ...'in maliki olduğu, ... tarafından sigortalanan ... plakalı otomobile çarptığını, otomobil içinde bulunan davacının kızı ...'ın kaza mahallinde vefat ettiğini, kazanın meydana gelişinde otobüs sürücüsü ... ile otomobil sürücüsü ...'in kusurlu olduğunu, olay nedeniyle ...CBS'nca 2009/... HZ nolu soruşturmanın yapıldığını, ... Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının açıldığını, olayda hayatını kaybeden ...'ın 1993 doğumlu başarılı bir öğrenci olduğunu, yabancı dil kursuna gittiğini, eğitimini çok yönlü devam ettirdiğini, davacının kızı ...'ın ölümü ile desteğinden mahrum kaldığını, maddi kaybın ötesinde gencecik hayat dolu kızını kaybetmekle yıkıma uğradığını beyanla davacı baba için 50.000,00 TL manevi tazminat ile -şimdilik- 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar ... ve ... vekilleri davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulü ile;
1-A) Davacının davalılar ..., ... ve ... Anonim Türk ... A.Ş. Aleyhine açtığı Maddi tazminat davasının kabulüne;
34.210,65 TL destek zararının adı geçen davalılardan müteselsilen ve müştereken davalılardan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,
Davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 13/12/2009 gününden, ... yönünden dava tarihi olan 06/05/2009 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,
Davalılar ..., ... ve Başak ... ... A.Ş aleyhine açılan maddi tazminat taleplerinin REDDİNE,
B) Davacının davalılar ... ve ... aleyhine açtığı manevi tazminat talebinin kabulüne;
50.000,00 TL manevi tazminatın adı geçen davalılardan müteselsilen ve müştereken davalılardan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, kaza tarihi olan 13/12/2009 gününden itibaren işleyecek yasal faiz işletilmesine,
Davalılar ..., ...,... A.Ş ve ... Türk ... Şirketi aleyhine açılan manevi tazminat davasının reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalılar ... ve ... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... vekilleri aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davalıların manevi tazminata yönelik temyizlerinin incelenmesine; Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür. Vefat eden ...’ın vefatından önce annesi ile birlikte yaşamakta olduğu, davacı baba ile annenin ayrı yaşamakta oldukları ve yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alındığında, takdir olunan manevi tazminatın fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... ve ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... ve ...'a geri verilmesine, 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla