17. Hukuk Dairesi 2015/2972 E. , 2017/10304 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2972 E. , 2017/10304 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:24

17. Hukuk Dairesi 2015/2972 E. , 2017/10304 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; müvekkil şirkete ... sayılı poliçe ile sigortalı olan ... plaka sayılı davalı adına kayıtlı aracın 04/10/2009 tarihinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştığını, trafik kazası tespit tutanağı içeriğinde belirtildiği şekilde sürücüsünün sürücü belgesi bulunmadığının sabit olunduğunu, davalının maliki olduğu aracın karşı araç olan... plaka sayılı araca verdiği hasar nedeniyle müvekkil şirket tarafından bu aracın kasko sigortacısı olan ... ... şirketine 5.255,00 TL ödemede bulunulduğunu, davalının sürücüsünün sürücü belgesi olmadığını, TTK ... sözleşmeleri ... Genel Şartları gereğince müvekkil şirket tarafından ödenen hasar tazminatının rücuen tazminini talep zarureti hasıl olduğunu, mahkemece saptanacak nedenlerle 5.255,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı özetle davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, davacı vekilinin dava dilekçesinde talep ettiği 5.255,00 TL'nin 4.700,00 TL'lik kısmının davanın açıldığı tarih olan 31/08/2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin kısmın reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava Zorunlu Mali Mesuliyet ... sözleşmesinden kaynaklanan ve ehliyetsizlik nedenine dayalı rücuen taminat istemine ilişkindir.
Somut olayda, davacı ... şirketine sigortalı olan... plakalı araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmış, davalının aracının karşı araç olan ...plakalı araca verdiği hasar nedeniyle davacı ... şirketi tarafından bu aracın kasko sigortacısı olan ... ... şirketine 5.255,00 TL ödeme yapılmış, davacı ... şirketi, davalının maliki olduğu aracın sürücüsü olan dava dışı ...’nın, trafik kazası sırasında ehliyetsiz olması sebebine dayanarak dava açmıştır.
Dava açılırken, dava dilekçesinde davacı, davanın hukuki sebebi olarak ehliyetsizlik sebebine dayanmış, alkollü araç kullanma sebebine dayanmamıştır. Davacının bu iddiasına göre gerekli araştırma yapılıp, davanın sonuçlanması gerekirken, davacı tarafından dayanılmayan alkol sebebiyle yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru olmamıştır.
3-Kabule göre de, davacı alkol nedenine dayanmış olsaydı, içinde nörolog bulunan bilirkişi heyetinden kazının salt alkolün etkisiyle meydana gelip gelmediği konusunda (münhasırlık) rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği halde bu yönde rapor alınmadan karar verilmesi de isabetli değildir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla