17. Hukuk Dairesi 2015/2959 E. , 2017/9987 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2959 E. , 2017/9987 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:25

17. Hukuk Dairesi 2015/2959 E. , 2017/9987 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; 20/03/2008 tarihinde meydana gelen ve müvekkillerinden ...'in eşi ... ve ...'in babası ...'in vefat ettiği trafik kazasının meydana geldiğini, kazanın oluşumunda davalı ...'ne ait... plakalı aracın kusurunun olduğunun tespit edildiğini, eşi ev hanımı olduğu, ...'nın kaza tarihinde 10. Sınıf öğrencisi, sonrada ... Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümüne kaydını yaptırdığını ancak devam edemediğini, ölen ...'in sağlığında ...,... Şefliğinde işçi olarak çalıştığını ve ailenin geçimini sağladığını, ...'in yaptığı işin gereği olarak maaş dışında düzenli olarak ikramiye aldığını, sürekli fazla mesai yapıldığı için fazla mesai ücreti aldığı ve ilave tediye aldığını tüm bunların toplamında ortalama 2.000 TL gelir elde ettiğini, ölümü ile ailesinin murisin desteğinden mahrum kaldıklarını, 42 yaşında aniden eşini kaybeden müvekkili ...'in çocukların bakımı, gözetimleri, ve tüm ihtiyaçlarını karşılanması da üzerine kalan büyük bir sorumluluk içinde kaldığını, çocuklarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi, evlendirilmeleri ve yeni hayat kurmalarının temini gerektiğini, başlarında onlara manevi ve maddi destek olacak babalarının olmayacağını, bu ızdırabın ve üzüntüyü yok edememekle birlikte bu acıyı azaltmaya yönelik olarak eş için 20.000 TL çocukları ... için 15.000 TL ... için 15.000 TL manevi tazminat talep ettiklerini,ayrıca ...'in vefatı nedeniyle 2.000 TL destekten yoksun kalma tazminatından fazlaya ilişkin talep ve dava hakkının saklı kalmak üzere HMK.107 maddesine göre belirlenecek miktarın kaza tarihinden itibaren işleyecek en ... avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, talep edilen manevi tazminat miktarınında kaza tarihi olan 20/03/2008 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili 02/12/2014 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat miktarını 246.453,86 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü ile; davacıların maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 210.000 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, davacıların fazlaya dair maddi tazminat taleplerinin reddine, davacıların manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile davacı eş ... için 15.000 TL diğer davacıların her biri için de ayrı ayrı 8.000 er TL olmak üzere toplam 31.000 TL nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, davacıların fazlaya dair taleplerinin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacıların desteği vefat etmeden önce davalıya bağlı Orman İşletmede iş akdi ile davalı işverene bağlı işyerinde işçi sıfatı ile çalışmaktadır.
İş Mahkemeleri, 5521 sayılı Kanun ile kurulmuş olan istisnai nitelikte özel mahkemelerdir.
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri İş Mahkemeleri’dir. Buna göre, bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunması ve uyuşmazlığın bu ilişkiden kaynaklanması gerekmektedir.
Öte yandan, İş Mahkemeleri’nin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmalarına göre değil, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1.maddesini esas alarak belirleyecektir.
Görev, kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında res’en dikkate alınmalıdır.
Somut olayda, destek, ustabaşı olarak çalıştığı işyerine ait araçta, fabrika müdürü olduğunu belirten davalı... ile birlikte iş amaçlı olarak seyahat ederken meydana gelen kazada yaşamını yitirmiştir. Kazanın, hizmet akdinin yerine getirilmesi sırasında gerçekleştiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Bu durumda, uyuşmazlığa genel mahkemelerde bakılamayacağı açık olup, görev kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece bu husus res'en göz önünde tutularak, bu durumda mahkemece, davanın HMK 114/1-c.maddesi gereğince görevsizlik nedeniyle HMK 115/2.maddesi gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine, dosyanın görevli iş mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2-Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla