17. Hukuk Dairesi 2015/2411 E. , 2017/10292 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2411 E. , 2017/10292 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:29

17. Hukuk Dairesi 2015/2411 E. , 2017/10292 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; 15.01.2006 tarihinde meydana gelen trafik kazasında müvekkilinin yüzünde sabit eser kalacak şekilde yaralanma meydana geldiğini, davalının kullanmış olduğu aracın... A.Ş tarafından ... nolu poliçe ile ... Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigortalandığını, maddi tazminata ilişkin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 2.500,00 TL araç tamiri ile davacı tarafından ödenen 100,00 TL tedavi masrafı olmak üzere 2.600,00 TL maddi tazminatın davalılardan( ... şirketi ile ... poliçe miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla) müştereken ve müteselsilen tahsiline, 30.000,00 TL manevi tazminatın ise davalı ...'dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ,toplanan delillere göre davanın kabulü ile; Maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 7.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat talebine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı trafik kazasında yaralanmıştır 24.09.2013 havale tarihli doktor bilirkişiden alınan rapora göre yüzünde sabit iz kalacağı illeri ki dönemlerde yeniden şişlikler oluşabilme ihtimali olduğu ve işlemin tekrarlanması gerekebileceği belirtilerek tedavi bedeli olarak 2.000,00 TL belirlenmiştir. Hesaplanan tedavi gideri ... tarafından karşılanan tedavi gideri olmadığından, B.K. hükümlerine göre davacı lehine bilirkişi raporu ile belirlenen tedavi bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde talebin reddi doğru olmayıp kararın bozulması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 452,97 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 8.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla