17. Hukuk Dairesi 2015/2198 E. , 2017/10038 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/2198 E. , 2017/10038 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:30

17. Hukuk Dairesi 2015/2198 E. , 2017/10038 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın kabulüne dair verilen itiraz hakem heyeti kararının süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R -
Davacı vekili, ... plakalı aracın 29.08.2011 tarihinde karıştığı tek taraflı kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan müvekkilinin yaralandığını ,%54 oranında çalışma gücünden yoksun kaldığını, davalının 03.07.2013 tarihinde eksik olarak 12.700.54 TL tazminat ödediğini, haricen yaptırdıkları hesaplamada 47.300,00 TL daha alacaklarının tespit edildiğini, bakiye zararın tazmin istemlerinin sigortaca reddedildiği belirterek 47.300,00 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, başvuru sahibinin (davacı) talebinin kabulü ile; 47.300,00 TL bakiye maluliyet tazmin 04.07.2013 tarihinden işleyen yasal faiziyle birlikte davalı ...den alınarak başvuru sahibi ...'ya verilmesin karar verilmiş, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince davacı vekilinin itirazı üzerine itirazın kabulü ile hakem heyeti kararının kaldırılmasına davacının talebinin reddine karar verilmiş; Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan daimi iş göremezlik zararının karşılanması isteminden ibarettir.Davacı vekili, başvurusunda ... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi'nin 25.02.2013 tarihli % 54 oranında maluliyet tespit eden sürekli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu ibraz etmiş, daimi maluliyet zararının tazminini talep etmiştir. Uyuşmazlık Hakem Heyeti ara kararında davacının bir Üniversite veya Devlet Hastanesinin Adli Tıp Bölümünden sadece kaza sonucu uğranılan iş göremezlik oranının tespiti yönünden, kesin rapor alınması gerektiği hususunda ara karar almıştır. Bu ara kararda; “aksi takdirde mevcut dosya durumuna göre; tarafımızca tespit edilebilen oran üzerinde hesaplama yapılması gerekeceğinin ihtarı ile” denilmiştir. Davacı, bu ara karar gereğini yerine getirmek için ... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi'nden aldığı kazadan kaynaklı toplam maluliyet oranı %36 olduğunu tespit eden sürekli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu ibraz etmiş, fakat itiraz hakem heyeti davalı ... şirketinin başvurusunu kabul ederek tarafların kabulünde olan %8 daimi maluliyet oranı üzerinden hesaplanan miktarın da davacıya sigorta şirketi tarafından ödendiği gerekçesiyle davacının başvurusunun reddine karar vermiştir. Uyuşmazlık Hakem Heyetinin daimi maluliyetin tespitine yönelik kurduğu ara kararda usulüne uygun kesin süre verilmediği gibi yapılan ihtarat içerik olarak da yanlıştır. Yapılması gereken iş, davacının kaza tarihinden sonraki tüm tedavi evrakları, filmleri, grafileri v.s tüm tedavi belgeleri getirtilerek bu belgeler ile birlikte davacının en yakın üniversite hastanesinde bulunan adli tıp anabilim dalı şubesine sevki ile heyet raporu veya Adli Tıp Kurumu'na sevki ile kaza tarihi itibari ile geçerli olan "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" hükümlerine göre daimi malululiyet tespitinin yapılmasının istenerek çıkacak sonuca göre tazminat hesabının yapılması ve hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeyle davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 02.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla