Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/3014 E. , 2017/11531 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/3014 E. , 2017/11531 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529320
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/3014 E. , 2017/11531 K.

"İçtihat Metni"

Asıl-birleşen dava davacıları ..., ..., ..., ...,... A.Ş. ile asıl-birleşen dava davalıları...A.Ş., ... A.Ş., ... mirasçıları, dahili davalılar ..., ..., ..., birleşen dava davalıları ..., ..., ..., ... aralarındaki dava hakkında ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 30.4.2014 gün ve 2012/332 2014/230 sayılı hükmün Dairenin 2.2.2017 gün ve 2014/18724 2017/925 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davacı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, Gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davacı ...'den alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 65,40 TL peşin harcın karar düzeltme harcına mahsubuna 12.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları