Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2017/2959 E. , 2017/11898 K.

17. Hukuk Dairesi 2017/2959 E. , 2017/11898 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 406087
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2017/2959 E. , 2017/11898 K.

"İçtihat Metni"

Davacı...Bankası AŞ ile davalılar ..., ... aralarındaki dava hakkında ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 21.03.2014 gün ve 2012/1174 E- 2014/168 K sayılı hükmün Dairenin 21.03.2014 gün 2014/22483 E- 2016/10510 K sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Dosya içeriğine, ... ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre 6100 Sayılı HMK.nin geçici 3.maddesinin 2.fıkrası delaletiyle 1086 Sayılı HUMK.nin 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Yasanın 442. maddesi uyarınca 275,00 TL para cezasının davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydettirilmesine, 19.12.2005 gün ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesi gereğince davacıdan harç alınmamasına 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları