Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/15504 E. , 2017/11291 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/15504 E. , 2017/11291 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515819
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/15504 E. , 2017/11291 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalıların işleten, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı oldukları kamyonun, müvekkilinin eş, çocuk, gelin, torun, yenge ve yeğenlerinin bulunduğu
araca çarparak yedi kişinin ölümüne sebebiyet verilen trafik kazasında, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile davacı ... için eşi ... ölümü nedeniyle 8.000,00 TL., kızları ... ... ve ... ölümü nedeniyle 1.500,00'er TL olmak üzere toplam 11.000,00 TL. maddi tazminat, eşi neneniyle 5.000,00 TL, kızları nedeniyle 2.500,00'er TL manevi tazminat, davacılardan ... ve ... gelin ve torunlarını kaybetmeleri nedeniyle ölenlerin her biri için 1.000,00'er TL olmak üzere toplam 6.000,00 TL manevi tazminatın, davacılardan yenge ve yeğenlerini kaybeden ..., ..., ..., ... ve ... için 500,00'er TL olmak üzere toplam 7.500,00 TL manevi tazminatın (sigorta şirketinin maddi tazminattan poliçe limiti ile sorumlu olması kaydıyla) kaza tarihinden itibaren davalılardan yasal faizi ile tahsilini istemiş, 16.03.2012 tarihli dilekçe ile davacı ... için eşi ... yönünden maddi tazminatı 88.124,00 TL., kızı ... yönünden 1.697,89 TL olarak ıslah etmiştir.
Birleşen dosyada davacı vekili, davalıların işleten, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı oldukları kamyonun, davacılardan ... ve ... çocukları ... ait araca çarparak 7 kişinin ölümüne neden olduğu trafik kazasında, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile, oğulları ... kaybeden davacılardan anne ... için 4.000,00 TL, baba ... için 2.000,00 TL maddi tazminat, araç hasar bedeli olarak 5.000,00 TL., davacılar ... ve ... için ... (...)'in ölümü nedeniyle desteklerini kaybeden anne ve babası için 2.000,00'er TL maddi tazminat, kazada çocuklarını kaybeden davacılar ..., ..., ... ve ... için 2.000,00'er TL manevi, kardeş ve yeğenlerini kaybeden davacılar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... için 1.000,00'er TL manevi tazminatın (sigorta şirketinin maddi tazminatta poliçe limiti ile sorumlu olması kaydı ile) davalılardan kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiş, 16.03.2012 tarihli dilekçe ile davacı anne ... yönünden maddi tazminat talebini 15.049,66 TL, baba ... yönünden 15.401,01 TL, anne ... yönünden 28.802,07, baba ... yönünden 15.955,35 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı sigorta şirketi vekili, müteveffa ... varislerine 45.996,00 TL ödendiğini ve ibraname alındığını belirterek, davanın reddini savunmuştur. kusur oranının tespiti ve zararın davacı tarafından kanıtlanması gerektiğini,
sigorta şirketi tarafından yapılan ödemelerin tazminat miktarından düşülmesi gerektiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile, ...'ın eşi ... vefatı nedeni ile 88.124,95 TL destekten yoksun kalma tazminatının, çocuklarından ... vefatı nedeni ile 1.697,89 TL destekten yoksun kalma tazminatının, sigorta şirketi tarafından ödenen meblağ düşülmek suretiyle ...'ın eşi ve çocukları için 21.403,79 TL destekten yoksun kalma tazminatının 8.000,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren, 13.403,79 TL'sinin ise ıslah tarihi olan 19/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, ... ... vefatı nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı talebinin yerinde olmaması nedeniyle reddine, ...'ın vefat eden eşi için manevi tazminat talebinin kabulü ile 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ın vefat eden çocukları için manevi tazminat talebinin kabulü ile ... vefatı nedeniyle 2.500,00 TL, ... ... vefatı nedeniyle 2.500,00 TL olmak üzere toplam 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ın babası ...'ın torunları ve gelini için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile torunu ... için 200,00 TL, diğer torunu ... ... için 200,00 TL, gelini ... için 100,00 TL olmak üzere toplam 500,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ın annesi ...'ın torunları ve gelini için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile torunu ... için 200,00 TL, diğer torunu ... ... için 200,00 TL, gelini ... için 100,00 TL olmak üzere toplam 500,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'in vefat eden kızı ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 250,00 TL, torunları ... ve ... ... için ayrı ayrı 200,00'er TL olmak üzere toplam 650,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ... ... (...)'ın vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının vefat eden yeğenleri için manevi tazminat talebinin reddine, ... ... (...)'ın vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının vefat eden yeğenleri için manevi tazminat talebinin reddine, ...'in vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının vefat eden yeğenleri için manevi tazminat talebinin reddine, ... ... (...)'ün vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının vefat eden yeğenleri için manevi tazminat talebinin reddine, araç bedeli için talep edilen tazminatın kısmen kabulü ile, 4.500,00 TL hasar bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine, mahkememizin dosyası ile birleşen 2009/28 E sayılı dosyası yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile, ... ... vefatı nedeni ile annesi ... için 15.049,66 TL destekten yoksun kalma tazminatının 2.000,00 TL'sinin dava tarihinden, 13.049,66 TL'sinin ıslah tarihi olan 19/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal
faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...m ... vefatı nedeni ile babası ... için 15.401,01 TL destekten yoksun kalma tazminatının 2.000,00 TL'sinin dava tarihinden, 13.401,01 TL'sinin ıslah tarihi olan 19/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ... ... vefatı nedeni ile annesi ... için 28.802,07 TL destekten yoksun kalma tazminatının 4.000,00 TL'sinin dava tarihinden, 24.802,07 TL'sinin ıslah tarihi olan 19/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ... ... vefatı nedeni ile babası ... için 15.955,30 TL destekten yoksun kalma tazminatının 2.000,00 TL'sinin dava tarihinden, 13.955,30 TL'sinin ıslah tarihi olan 19/03/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ın vefat eden kardeşi Bircan için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ın vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ... ... vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ün vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ün vefat eden kardeşi Sevim için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi
olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ...'ün vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine, ... ... (...)'ın vefat eden kardeşi ... için manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 26/11/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Sigorta AŞ dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı sigorta şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava ve birleşen dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat ile kazaya konu araçtaki hasar bedelinin tazmini istemine ilişkindir.
1-1086 sayılı HUMK.’nun 381.- 389. maddelerinde (6100 sayılı HMK m. 294-297), hükmün tefhimi, nasıl tesis edileceği ve sonrasında kararın nasıl yazılacağı etraflıca düzenlenmiştir. HUMK’nun 388. maddesinde (HMK m. 297/II); hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır. Başka bir anlatımla, tesis edilen hüküm, infazı kabil ve uygulanabilir olmalıdır.
Bu hükümler yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereği ve kamu düzeni ile ilgili olup, yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kısa ve gerekçeli kararların hüküm fıkralarının açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir olmasının gerekliliği kadar, kararın gerekçesinin de, sonucu ile tam bir uyum içinde, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta olması zorunludur.
Yargıtay'ın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi için de ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş bir hükmün bulunması gerektiği açıktır.
Somut olayda; birleşen davaya konu edilen araç hasar bedelinin birleşen davada davacılar ... ve ... tarafından talep edildiği, ancak kararda (B) bendi olarak; “Araç bedeli için talep edilen tazminatın kısmen kabulü ile, 4.500,00 TL hasar bedelinin dava tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... Sigorta AŞ yönünden sigorta limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalılardan alınarak davacıya verilmesine,” karar verildiği, verilen hükmün asıl dava için mi yoksa birleşen dava için mi verildiğinin anlaşılmadığı, bu taleple ilgili hangi davacılar lehine de karar verildiğinin belirli olmaması ve gerekçeli karar başlığında da tarafların asıl ve birleşen davadaki konumlarının belirtilmemesi usul hükümlerine aykırı ve doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre asıl ve birleşen davalar davalısı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre bu aşamada davalı sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 4.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları