Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/10411 E. , 2017/11991 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/10411 E. , 2017/11991 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529319
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/10411 E. , 2017/11991 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı şirket temsilcisi ... 06/11/2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden ve vekaletnamesinde davadan feragata yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 22.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları