17. Hukuk Dairesi 2015/6470 E. , 2017/12276 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/6470 E. , 2017/12276 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 23:34

17. Hukuk Dairesi 2015/6470 E. , 2017/12276 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalının karayolu zorunlu taşımacılık mali sorumluluk sigorta şirketi olan araç içindeki yolcu davacının yaşanan tek taraflı kazada yaralandığını geçici ve sürekli işgücü kaybına uğradığını belirterek 100,00 TL tazminatın temerrüt tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini arttırmıştır.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 109.180,88 TL'nin dava tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle, ceza yargılaması sırasında alınan ve kesinleşen bilirkişi raporundaki kusur dağılımının oluşa uygun olması sebebiyle benimsenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararların tazminine yönelik açılan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Davacıda oluşan gerçek zararın belirlenebilmesi açısından davacıdaki maluliyet oranının usulüne uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Maluliyete ilişkin alınacak raporların 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri
arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonra ise Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Eldeki davada ... Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan alınan 26.03.2014 tarihli raporda kaza tarihinde yürürlükte bulunulmayan sosyal sigortalar sağlık işlemleri tüzüğüne göre rapor alındığı görülmüş olup, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinden çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarih ve yukarıdaki açıklamalar gözönüne alınarak maluliyet raporu alındıktan sonra yeniden davacının zararının hesaplanması ve sonucuna göre karar verilmesi amacıyla hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
3-Kabule göre de, hükme esas alınan bilirkişi raporunda pasif döneme ilişkin zarar hesabı yapılırken AGİ hariç asgari ücretin esas alınması gerekirken, bu hususun gözetilmediği anlaşılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla