Forum ana sayfa 18. Hukuk Dairesi 2015/14056 E. , 2016/13235 K.

18. Hukuk Dairesi 2015/14056 E. , 2016/13235 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul18. Hukuk Dairesi 2015/14056 E. , 2016/13235 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Dava dilekçesinde, tanıma ve tenfiz istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde .... yerel mahkemesinin 1222-0 12 C 1210/97 numarası ile görülen davada 28.01.1993 doğumlu ...ile 30.04.1997 doğumlu ....ın davacıdan olma çocukları olmadığına karar verildiğini belirterek kararın tanınması ve tenfizini istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Dava, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizine ilişkindir.
Tanınması ve tenfizi istenilen ilamda davacılar 1993 doğumlu ... ile 1997 doğumlu ... olup o tarihte reşit olmadıkları için anneleri tarafından velayeten dava açılmıştır. Yani o davada çocukları anneleri temsil etmiştir. Bu dava ise 10.10.2013 tarihinde açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle 28.01.1993 doğumlu .... .... ile 30.04.1997 doğumlu .... .... reşit olup, kendi başlarına dava ehliyetine sahip olmuşlardır.
Mahkemece bu davada annenin dava ehliyetinin bulunmadığı ve reşit olan .... ve ....aleyhine açılması gerektiği gözetilerek davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararları