Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/3507 E. , 2016/4424 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/3507 E. , 2016/4424 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 486317
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/3507 E. , 2016/4424 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davalı vekili kararı süresinde temyiz ettikten sonra davacı vekili davadan feragat etmiştir. Feragat, 6100 sayılı HMK'nun 311 nci madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2 nci maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310 ncu maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez (...). Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 10.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları