23. Hukuk Dairesi 2016/2353 E. , 2016/4686 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/2353 E. , 2016/4686 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:14

23. Hukuk Dairesi 2016/2353 E. , 2016/4686 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde bir kısım müdahiller vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili şirketin ekonomik sıkıntı içine düştüğünü, yasa uyarınca hazırlanan ara bilanço değerlerine göre şirketin borca batık hale geldiğini, şirket borca batık hale gelmiş olmakla birlikte ekte sunulan iyileştirme projesi uyarınca alınacak önlemler sonucu şirketin borca batıklıktan kurtulma ümidinin bulunduğunu, bu durumun alacaklıların da lehine olacağını ileri sürerek, iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahiller vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, müdahil beyanları, bilirkişi ile kayyım raporları ve tüm dosya kapsamından; davacı şirketin 28.02.2015 bilanço tarihi itibariyle 7.383.390,05 TL tutarında borca batık durumda olduğu, iyileştirme projesi kapsamında borca batıklıktan kurtulabileceğinin bilirkişi ve kayyım raporları ile belirlendiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile iflasın bir yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, bir kısım müdahiller vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, davacı şirketin borca batıklık sebebiyle iflasının bir yıl süre ile ertelenmesi istemine ilişkindir. Dava dosyasında mevcut 22.06.2015 tarihli bilirkişi raporunda şirket sermaye artırımı kararı alınarak nakit girişi sağlanması gerektiğinin belirtildiği, 08.09.2015 tarihinde davacı şirketin sermaye artırımı kararı aldığı anlaşılmıştır. Ne var ki, mahkemece, sermaye artırımı kararı sonucu artırılması öngörülen sermayenin ödenip ödenmediği denetlenmemiştir. Bu durumda sermaye artırımı kararı sonucu şirkete ödeme yapılıp yapılmadığı tespit edilip, belirtilen durumun şirketin borca batıklıktan kurtulması ile iyileştirme projesi kapsamıyla uyumunun denetlenmesi için gerekli araştırmanın yapılması ve gerekirse bilirkişi heyetinden ek rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
.../...
S.2

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, bir kısım müdahiller vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, müdahiller yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla