23. Hukuk Dairesi 2016/1017 E. , 2016/4695 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/1017 E. , 2016/4695 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:18

23. Hukuk Dairesi 2016/1017 E. , 2016/4695 K.

"İçtihat Metni"
....

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince duruşmasız, davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmeş ise de, 14.10.2016 tarihli dilekçe ile davacılar vekilinin feragati üzerine dosya evrak üzerinde incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
1-Dosya temyiz aşamasında iken, davacılar vekili ..., 14.10.2016 günlü dilekçesi ile, davadan ve temyizden feragat etmiştir. Dosyaya ibraz edilen ...04.01.2016 gün ve 53 numaralı vekaletnamesi kapsamından davacılar vekilinin feragat yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır.
Davadan feragat, HMK 'nın 310 ve 311. maddelerinde düzenlenmiştir. Mahkeme, davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı ele alıp, feragat hakkında bir karar veremez (...). Bu itibarla, davadan feragat hakkında mahkemece bir inceleme yapılarak, sonucuna uygun karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, temyiz eden tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, 27.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla