23. Hukuk Dairesi 2015/7682 E. , 2016/4330 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7682 E. , 2016/4330 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:22

23. Hukuk Dairesi 2015/7682 E. , 2016/4330 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı şirket temsilcisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili şirketten satın aldığı malların bedelini ödememesi nedeniyle, davalı aleyhine iflas yoluyla takip yapıldığını, ödeme emrine karşı itiraz edilmediğinden takibin kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmadığını ileri sürerek, davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı şirket davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; bilirkişi raporu ile belirlenen borç miktarına göre depo kararı verildiği, İİK'nın 158/2 maddesi uyarınca tebliğ edilen depo kararına rağmen borcun ödenmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı şirket temsilcisi temyiz etmiştir.
Davalı şirketin 04.01.2013 tarihinde sicil kaydının İstanbul iline naklini yaptırdığı, 10.01.2013 tarihinde bu hususun bbbilan ettirildiği ancak dava sırasındaki tebligatların, ... yazılı adrese Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre yapıldığı anlaşılmış ve yargılama davalı şirket temsilcisinin yokluğunda sürdürülerek karar verilmiştir. Davalı şirket temsilcisinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu fotokopi belgelerden dava tarihi itibariyle davalı şirket muamele merkezinin “İstanbul” olduğu anlaşılmış ise de buna ilişkin sunulan belgelerin onaysız fotokopiler olduğu ve yargılama sırasında da mahkemece değerlendirilme imkanı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece ilgili belgelerin asıl ya da onaylı örneklerinin ilgili ...getirtilerek ve kesin yetki hususu da göz önünde bulundurularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı şirket temsilcisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla