23. Hukuk Dairesi 2015/7428 E. , 2016/4639 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7428 E. , 2016/4639 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:24

23. Hukuk Dairesi 2015/7428 E. , 2016/4639 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi iken 04.09.2013 tarihli karar ile ihraç edildiğini, alınan kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, davalı kooperatifin 04.09.2013 tarih 14 sayılı ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının kooperatif aidatlarını ödemediğini, amaca uygun araç bulundurmadığını, ihracın hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının kooperatif amacına uygun aracı bulunmadığı, adına kayıtlı araçlardan birinin yolcu taşımacılığına uygun olmadığı, diğerinin ise anasözleşmeye aykırı olarak başkaca bir taşıma kooperatifi bünyesinde faaliyet gösterdiği, aidatları ödemediğinin beyanları ile sabit olduğu, bu eksikliklerin giderilmesi için iki kez ihtar yapıldığı, birden fazla defa da sözlü olarak uyarıldığının tanık anlatımlarıyla sabit olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, ihraç kararının iptali istemine ilişkindir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 27. ve davalı kooperatif anasözleşmesinin 14. maddelerinde parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen kooperatif üyelerinin ihracı prosedürü düzenlenmiş olup, bu tür davalarda, mahkemece öncelikle, aidat borcunun ödenmesi için üyeye iki ihtarın gönderilip gönderilmediği ve bu ihtarların usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediği, ilk ihtarnamenin ödemesi 30 gün geciktirilmiş borcu içerip içermediği, böyle bir borcun ödenmesi için birinci ihtarda 10 gün, ikinci ihtarda 1 aylık sürenin verilip verilmediği, bu süre içerisinde ödememe halinde müeyyidenin ne olduğunun ve ödenmesi istenen borcun miktarının ve neye ilişkin olduğunun açık ve anlaşılır olarak belirtilip belirtilmediği tespit edilmelidir. Tüm bu aşamalarda bir eksiklik bulunmaması halinde ihtarlarda istenen borcun gerçek borç olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Somut olayda, davalı kooperatif yönetimince davacı aleyhine keşide edilen birinci ihtarnamede 4.0044,29 TL aidat borcunun 10 gün içerisinde ödenmesinin ihtar edildiği, ikinci ihtarnamede ise 3.529,29 TL aidat borcunun 1 ay içerisinde ödenmesinin yanı sıra yine aynı süre içerisinde kooperatif amacına uygun motorlu araç alınmasının da ihtar edildiği anlaşılmıştır.

.../...

S.2

Bahsi geçen ihtarnameler birbirleriyle uyumsuz olup, ilk ihtarnamede sadece aidat alacağı talep edilirken ikinci ihtarnamede talep artırmak suretiyle amaca uygun araç alınmasının istenilmesi ve aidat miktarının eksiltilmesi nedenleriyle şekle uygun ihtarın varlığından söz edilemez.
Bu durumda mahkemece, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 27. ve davalı kooperatif anasözleşmesinin 14. maddeleri uyarınca ihraca dayanak ihtarnamelerin şekli bakımdan geçersiz olması nedeniyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün re'sen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla