23. Hukuk Dairesi 2015/6757 E. , 2016/4568 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6757 E. , 2016/4568 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:28

23. Hukuk Dairesi 2015/6757 E. , 2016/4568 K.

"İçtihat Metni"

...

Taraflar arasındaki elatmanın önlenmesi davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı ... vekili Av. ... gelmiş, diğer taraflardan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatife ait 38 numaralı hisseyi 09.04.2007 tarihinde diğer davalı ...'tan satın aldığını ve kooperatif yönetim kurulunun 11.04.2007 tarihli kararı ile üyeliğe kabul edildiğini, ancak aynı hissenin davalı ... tarafından ikinci kez davalı ...'ye satıldığını, ondan da diğer davalı ...'e satıldığını ve halen bu kişi tarafından işgal edildiğini ileri sürerek, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi olduğunun tespiti ile tüm davalıların hisseye yönelik muarazalarının giderilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı kooperatif davaya cevap vermemiş, diğer davalılar vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın davalı ... yönünden husumet nedeni ile reddine, diğer davalılar yönünden ise kabulüne karar verilmiş, hükmün davacı ile davalı ... ve ... vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 09.07.2013 gün ve ... sayılı ilamı ile davalı ... vekilinin tüm, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, hükmün davacı vekilinin diğer temyiz itirazları yönünden davacı yararına bozulmasına, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne, davalıların yapmış oldukları muaraza ve müdahalenin men'ine karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
.../...
S.2

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla