23. Hukuk Dairesi 2015/5179 E. , 2016/4540 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535954
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5179 E. , 2016/4540 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:38

23. Hukuk Dairesi 2015/5179 E. , 2016/4540 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacı...tarafından...açılan...iflas...davasının...yapılan...yargılaması...sonunda...ilamda...yazılı...nedenlerden...dolayı...davanın...reddine...yönelik...olarak...verilen...hükmün...süresi...içinde...davacı...vekilince...temyiz...edilmesi...üzerine...dosya...incelendi, gereği...konuşulup...düşünüldü.
- ... ... ... ... ... -
Davacı...vekili, müvekkili...şirketin...zaman...içinde...piyasaya...ve....... kişilere...malvarlığından...çok...fazla...borçlandığını, şirketin...aktiflerinin...pasiflerini...karşılayamayacak...miktarda...olduğunu, şirket...yönetim...kurulunca...iflas...için...mahkemeye...müracaat...etme...kararı...alındığını, şirket...tarafından...görevlendirilen...mali...müşavir...tarafından...hazırlanan...rapora...göre...şirketin...malvarlığının...borçlarını...karşılamaya...yetmediğinin...anlaşıldığını...ileri...sürerek, şirketin...iflasına...karar...verilmesini...istemiştir.
Müdahil...vekili, davacı...şirketin...müvekkiline...borçlu...olduğunu...ve...ödemediğini, şirketin...gerçekte...borca...batık...olmadığını, açılan...davanın...amacının...şirket...alacaklılarını...zarara...uğratmak...olduğunu...savunarak, davanın...reddini...istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen...bilirkişi...raporu...ve...tüm...dosya...kapsamına...göre; 30...06...2012...tarihli...bilançosunda...kâr...beyan...eden...şirketin...aynı...yıl...sonu...itibariyle...büyük...zarar...beyan...ettiği, davacı...şirketin...defterlerinin...usulüne...uygun...tutulmamış...olması...ve...kayıtlarda...yer...alan...işlemleri...doğrulayacak...belgelerin...bulunmadığı...ve...bu...hususların...envanter...defterlerinde...de...izlenemediği, tek...bir...işlemle...oluşturulan...yüksek...miktarda...faiz...faturası...ile...yine...şirketin...pasifinin...giderlerinin...ticari...defterlerde...içeriğine...yönelik...tespit...yapılamabilmesi...imkanının...ortadan...kalktığı, şirketin...borca...batık...olarak...kabul...edilmesinin...mümkün...olmadığı...gerekçesiyle, davanın...reddine...karar...verilmiştir.
Karar, davacı...vekili...tarafından...temyiz...edilmiştir.
Dava, iflas...istemine...ilişkindir. Mahkemece, şirket...kayıtlarındaki...bir...kısım...işlemlerin...muvazaalı...olduğu...gerekçesiyle...şirketin...borca...batık...olup...olmadığı...konusunda...netlik...içermeyen...rapor...esas...alınarak...davanın...reddine...karar...verilmiş...ise...de...yapılan...araştırma...hüküm...vermek...için...yeterli...değildir. Bilirkişilerce...şüpheli...görülen...ve...muvazaalı...olduğu...belirlenen...işlemler...net...olarak...tespit...edilip, gerektiğinde...mahallinde...rayiç...değer...araştırması...da...yapılarak...aktif...ve...pasiflerin...miktarı...ile...buna...bağlı...olarak...şirketin...borca...batık...olmadığı...tam...olarak...belirlenirse...İİK...nın...179. maddesi...uyarınca...davanın...reddine, borca...batıklığın...tespiti...halinde...ise...davanın...kabulüne...karar...verilmesi...gerekirken, yazılı...şekilde...hüküm...kurulması...doğru...görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda...açıklanan...nedenlerle, davacı...vekilinin...temyiz...itirazlarının...kabulü...ile...hükmün, davacı...yararına...BOZULMASINA, peşin...alınan...harcın...istek...halinde...iadesine, kararın...tebliğinden...itibaren...10...gün...içerisinde...karar...düzeltme...yolu...açık...olmak...üzere, 17...10...2016...tarihinde...oybirliğiyle...karar verildi.Cevapla