23. Hukuk Dairesi 2015/4599 E. , 2016/4671 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/4599 E. , 2016/4671 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:39

23. Hukuk Dairesi 2015/4599 E. , 2016/4671 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacı tarafından; iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 31.10.2014 gün ve 2014/4506 Esas, 2014/6820 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesini müdahil.... vekili ise 30.03.2011 tarihli iflas ertelemesinin uzatılması kararını temyiz etmekle dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacılar vekili, müvekkili şirketler hakkında daha önce iflasın ertelenmesi kararları verildiğini, şirketlerin iyileştirme projesine göre faaliyetlerine devam ettiğini, borçların yapılandırılarak ödemelerin sürdüğünü, resmi kurumlara da borçlarının bulunmadığını ileri sürerek, 3. kez 1 yıl süre ile iflasın ertelenmesi süresinin uzatılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Müdahiller vekilleri, iflas erteleme koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, istemde bulunan şirketlerin 30.12.2012 tarihinden itibaren 3. kez 1 yıl süre ile iflas erteleme sürelerinin uzatılmasına dair verilen ek karar, müdahiller .... vekillerinin temyiz istemleri üzerine, kesinleşmiş bir erteleme ya da ertelemenin uzatılması kararı olmadan ertelemenin bir kez daha uzatılması söz konusu olmayacağından bahisle Dairemizce bozulmuştur. Davacılar vekili Dairemiz bozma ilamına karşı karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Mahkemece aynı dosya üzerinden yürütülen iflas ertelemesinin 2. kez uzatılmasına ilişkin 30.03.2011 tarihli kararın taraflara tebliği üzerine karar .. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, müdahil ...vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, müdahil ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan 30.03.2011 tarihli ek kararın ONANMASINA, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin karar düzeltme itirazlarının REDDİNE, aşağıda yazılı onama harcının
.../...
S.2

temyiz eden müdahil...'den alınmasına, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyen davacılardan alınarak ...gelir kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde müdahil ... yönünden karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla