23. Hukuk Dairesi 2015/4485 E. , 2016/4418 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/4485 E. , 2016/4418 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 18:39

23. Hukuk Dairesi 2015/4485 E. , 2016/4418 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacılar vekili tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkillerinin borca batık olduğunu ancak iyileştirme projelerinin bulunduğunu, erteleme talebi verilmesi halinde düze çıkacaklarını ileri sürerek iflasın ertelenmesini istemiştir.
Bir kısım müdahiller, davacının iflasını istemişlerdir.
Mahkemece, alınan bilirkişi, kayyım raporları ve tüm dosya kapsamına göre; iyileştirme projesinde davacı ... yönünden 2014 yılı için ön görülen net karın 411.882,00 TL olduğu, oysa şirketin 2014 yılının 11 aylık dönemini 130.820,50 TL kar ederek kapattığı, ön görülen hedefin yarısına dahi ulaşılamadığı, diğer davacı...yönünden 2014 yılı için ön görülen net karın 513.293,00 TL olduğu, oysa şirketin 2014 yılının 11 aylık dönemini 78.376,62 TL kar ederek kapattığı, ön görülen hedefin çok uzağında olduğu, şirketlerin vergi ve ... borç ve faiz-cezalarının yapılandırılması sonucu aylık 100.000,00 TL ödemelerinin bulunduğu, mevcut verimlilik ve karlılık rakamları göz önüne alındığında net karın şirketlerin ..., vergi, borç ve faiz taksitlerini ödemeye bile yeterli bulunmadığı, bu sebeple iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olmadığı gerekçesi ile davacıların iflas erteleme taleplerinin reddi ile ayrı ayrı iflaslarına karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dava, iflas erteleme istemine ilişkindir.
İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan, somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel bulunan kooperatiflerle sermaye şirketleri için öngörülmüş bir hukuki korunma yoludur (İİK'nın m. 179). İflasın ertelenebilmesi için şirketin borca batık durumda olması, sunulacak ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi kapsamında şirketin mali durumunu düzeltebileceğine dair somut veriler ileri sürmesi ve fevkalade mühletten yararlanmamış olması gerekir (6102 sayılı TTK'nın m. 377, İİK'nın m.179 vd.).
İflasın ertelenmesinin amacı, borca batık sermaye şirketinin mali durumunu düzelterek borca batıklıktan kurtulmasının sağlanmasıdır. Borca batıklıktan kurtulma ise tüm borçların ödenmesi anlamına gelmeyip, aktifin pasiften fazla olmasını ifade eder. Gerek
.../...
S.2


borca batıklık ve gerek iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı hususu özel ve teknik bilgi niteliğinde bulunduğundan ve hakimin bunları genel ve mesleki bilgisiyle çözmesi beklenemeyeceğinden HMK’nın 266. maddesinde gösterildiği şekilde bilirkişinin oy ve görüşüne müracaat edilmeli ve bu raporun da hukuka uygunluğunun hakim tarafından denetlenmesi gerekir.
Ayrıca, somut verilere dayalı, çelişmeyen öngörüler içeren, özellikle sermaye ve/veya kârlılık artışını netleştiren unsurların varlığının, proje için vazgeçilmez hususlar olduğu gözden kaçırılmamalı; iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunun bu yolla tespiti cihetine gidilmelidir.
Mevcut davada alınan bilirkişi ve kayyım raporlarında iyileştirme projesinin davacı şirketleri borca batıklıktan kurtarabileceği, erteleme tedbiri sonrası şirketlerin durumunun iyiye gittiği ve kar elde etmeye başladıkları, erteleme koşullarının mevcut olduğu ancak zamana ihtiyaçları olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, kayyımların duruşmadaki beyanlarına itibar edilerek, dosya kapsamına uygun olmayan ve davacıların iflasını gerektirecek yeterli gerekçe ortaya konulmadan, yazılı şekilde davacıların iflasına karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla