Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/9703 E. , 2016/5442 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/9703 E. , 2016/5442 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487126
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/9703 E. , 2016/5442 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


- K A R A R -
Dosya temyiz aşamasında iken davacı vekili 10.11.2016 dilekçe ile davadan feragat etmiştir. Davadan feragat karar kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında mümkündür.
Bu itibarla, davadan feragat konusunda mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları