23. Hukuk Dairesi 2016/8587 E. , 2016/5452 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/8587 E. , 2016/5452 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:19

23. Hukuk Dairesi 2016/8587 E. , 2016/5452 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen tapu iptali, tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl ve birleşen davada davacılar, dava dışı yükleniciden alacaklı olduklarını, yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği kendisine düşen daireleri üzerine almadığını ileri sürerek davalı arsa sahipleri adına kayıtlı olup, sözleşme gereğince dava dışı yüklenici ....'a devredilmesi gereken dairelerin tapu iptali ile yüklenici adına tescilini istemişlerdir.
Birleşen davanın davacılar vekili, yargılama sırasında davadan feragat etmiştir.
Mahkemece, davanın takip edilmemesi nedeniyle işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay geçmesine rağmen dosyanın yenilenmediği gerekçesi ile asıl ve birleşen davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Birleşen dava yönünden verilen kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1) Asıl ve birleşen dava, İİK'nun 94. maddesine dayanılarak açılan tapu iptali ve tescili davasıdır. Birleşen davanın davacılar vekili yargılama sırasında davadan feragat ettiklerini bildirmiş, yapılan incelemede vekilin davadan feragat yetkisinin olduğu anlaşılmıştır. Feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2 nci maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Bu durumda Mahkemece, birleşen dava yönünden davadan feragat nedeniyle red kararı verilmesi gerekirken, bu dava yönünden de açılmamış sayılmasına karar verilmesi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2) Bozma nedenine göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 27.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla