23. Hukuk Dairesi 2016/8437 E. , 2016/4986 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/8437 E. , 2016/4986 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:20

23. Hukuk Dairesi 2016/8437 E. , 2016/4986 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
ASIL DAVADA DAVACI-KARŞI DAVADA
Vek. Av. ...
ASIL DAVADA DAVALI-KARŞI DAVADA

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl dava yönünden karar verilmesine yer olmadığına, karşı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, temyiz isteminden feragat nedeniyle dosya duruşmasız incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
,
- KARAR -

Asıl davada davacı vekili, davalının aidat borcu nedeniyle 75.638,42 TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece asıl dava konusuz kaldığından asıl davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına asıl davada davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Dava, aidat istemine ilişkindir. Asıl davada davalı karşı davada taraf vekilleri kararı süresinde temyiz ettikten sonra asıl davada davacı vekili vekalet ücretine ilişkin talebinden karşı davacı vekili ise karşı davasından feragat etmiştir. Bu itibarla, davadan ve karşı davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla