23. Hukuk Dairesi 2016/7761 E. , 2016/5221 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/7761 E. , 2016/5221 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:22

23. Hukuk Dairesi 2016/7761 E. , 2016/5221 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki sözleşmenin tadili ve alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin....parsel sayılı taşınmazın hissedarı olduğunu, müvekkil ve diğer arsa malikleri ile davalı yüklenici arasında.... 06.11.2015 tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşmeye göre zemin katta bulunan 2+1 niteliğindeki bağımsız bölümün müvekkile ait olacağını, sözleşmede bağımsız bölümün 50 metrekare olarak öngörüldüğünü, oysa müvekkile ait mevcut bağımsız bölümün 80 metrekareden fazla olduğunu ileri sürerek, sözleşmenin tadiline bunun mümkün olmaması halinde 1.000,00 TL’nin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 06.11.2015 tarihli ....Sözleşmesinde davacı ve davalı dışında başka hissedarların da taraf olduğu ve TMK’nın 692. maddesi hükümleri gereğince davaya davacı yanında katılım ya da muvafakatlerinin sağlanması hususunda HMK'.nın 114/d ve 115/2. maddesi gereğince 2 hafta kesin süre verildiği ancak davacı yanında sözleşmenin tarafı olan diğer hissedarların davaya katılımının ya da muvafakatlerinin sağlanamadığı gerekçesiyle, davanın TMK’nın 692 ve HMK’nın 114/d - 115/2. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Davacının talebi, 06.11.2016 tarihli sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin olduğundan, davayı zorunlu dava arkadaşlığı olarak arsa sahiplerinin birlikte açmaları zorunludur. Davacı tek başına bu davayı açtıktan sonra diğer arsa sahiplerinin davaya dahil edilmesini istemesine rağmen, mahkemece diğer arsa sahiplerinin 21.04.2016 tarihli ihtarını dikkate alarak dava usulden reddedilmiştir.
TMK'nın 692. maddesi uyarınca hissedarların tümünü ilgilendiren bu davanın tüm maliklerce birlikte açılması gerekmekte ise de bunun mümkün olmaması halinde davacı yanında yer almayan hissedarların davaya davalı olarak katılması yeterlidir. Dava açmada hukuki yararları olduğunu iddia eden davacıların ...dinlenme haklarının kullanılması ancak bu şekilde mümkün olabilecektir.
HMK'nın 124/4. maddesi gereğince tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi halinde, karşı tarafın muvafakati ile davaya dahil edilebileceği düzenlenmiştir. Bu eksiklik kabul edilebilir nitelikte bulunduğundan, diğer arsa sahiplerinin davaya dahil edilerek ve işin esasına girilip tarafların delilleri değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davanın reddi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

.../...
S.2.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla