23. Hukuk Dairesi 2016/7692 E. , 2016/5505 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/7692 E. , 2016/5505 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:23

23. Hukuk Dairesi 2016/7692 E. , 2016/5505 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
1-Davacılar vekili Av. ..., yerel mahkeme kararını süresinde temyiz etmiş ise de; 29.11.2016 tarihli dilekçesi ile davasından feragat etmiştir. Feragat karar kesinleşinceye kadar her zaman mümkündür. Dosya kapsamında bulunan Antalya 4. Noterliği'nin 29.12.2006 tarihli vekaletnamede, davadan feragat etme yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, davadan feragat hakkında mahkemece bir inceleme yapılarak, sonucuna uygun karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nededine göre, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca davacılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla