23. Hukuk Dairesi 2016/7315 E. , 2016/5474 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/7315 E. , 2016/5474 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:24

23. Hukuk Dairesi 2016/7315 E. , 2016/5474 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Davacıların açmış olduğu iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 30.05.2016 gün ve 2015/8855 Esas, 2016/3320 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi müdahil I....Ş. vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili olan şirketlerin, hazır beton, parke, bordür, beton boru, betonerma boru, entegre contalı boru üretimleri sektöründe üretim ve hizmet vermekte olduğunu, bu tesisin iller bankası yeterliliğine sahip bulunan tek tesis olduğunu, müvekkili şirketin 04.12.2013 tarihli güncelleme ile 19.091.975,00 TL'lik iş bitirme belgesine sahip olduğunu, şirketin borca batık halde olduğunu, İİK'nın 179/ı maddesinin ikinci cümlesi uyarınca iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesinin mahkemeye sunulduğunu ileri sürerek, iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahiller, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın reddi ile davacıların iflasına ilişkin verilen kararın, davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 30.05.2016 gün ve 2015/8855 E., 2016/3320 K. sayılı kararı ile bozulmuştur.
Bu kez, müdahiller ... vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil ..... vekillerinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken karar düzeltme harçları peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına ve takdiren 261,00'er TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 27.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla