Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2016/6630 E. , 2016/5162 K.

23. Hukuk Dairesi 2016/6630 E. , 2016/5162 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489993
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2016/6630 E. , 2016/5162 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
ŞİKAYETÇİ : .... Vek. Av. ...
ŞİKAYET
OLUNANLAR : 1- ... 2- ...

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Şikayet Olunan ... kararı süresinde temyiz ettikten sonra şikayetçi vekili 26.10.2016 havale tarihli dilekçesi ile şikayetten feragat etmiştir. Feragat, 6100 sayılı HMK'nIn 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Bu itibarla, şikayetten feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 23.11.2016 tarihinde oybirliğiYle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları