23. Hukuk Dairesi 2016/5969 E. , 2016/5223 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/5969 E. , 2016/5223 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:29

23. Hukuk Dairesi 2016/5969 E. , 2016/5223 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında akdedilen sözleşmeler gereğince davacıya ait olan taşınmazların davalılarca satıldığını ileri sürerek, her bir davalının kendi sattığı taşınmazın satış tarihindeki emsal bedelinin satış tarihinden işleyecek yasal faiz ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 10.11.2015 tarihli duruşmada davacıya 2 hafta süre içerisinde tapuların bedellerini istediği taşınmazların her birinin rayiç bedelini bildirip, belirlediği değer üzerinden nispi harcı yatırması gerektiğinin bildirildiği, 27.11.2015 tarihli duruşmada davaya konu taşınmazların yaklaşık bir değerinin bildirilmediği ve harcı yatırılmadığı için dosyanın işlemden kaldırıldığı ve üç aylık yasal süre içerisinde taraflarca yenilenmemiş olduğu gerekçesiyle, HMK'nın 150/5. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece, davacının 30.11.2016 tarihli duruşmada haklı talep ve beyanı çerçevesinde, mahallinde değer tespiti yönünden keşif yaparak bilirkişilerce tespit edilecek taşınmaz değeri üzerinden nispi eksik harcı tamamlaması yönünde bir süre verilmeksizin henüz belirlenmemiş değer üzerinden eksik harç yatırılmadığı gerekçesiyle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla