23. Hukuk Dairesi 2016/5453 E. , 2016/5435 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/5453 E. , 2016/5435 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:32

23. Hukuk Dairesi 2016/5453 E. , 2016/5435 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 24.03.2016 gün ve 2015/6208 Esas, 2016/1853 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili kooperatif tarafından kat karşılığı alınarak inşa edilen binaların kooperatife ait tapularının davalılar..., ..., ... ve ...'a usulsüz şekilde intikalini edildiğini, davalılardan ..., ... ve ...'nın kooperatif yöneticisi olduğu sırada intikal işlemlerinin yapıldığını, tapuyu alan davalıların kooperatifle ne üye ne arsa sahibi olarak hiçbir bağlarının olmadığını bu nedenle davalılar ...., ..., ... ve ...'a haksız ve mesnetsiz verilen tapuların iptali ile kooperatif adına tescilini talep ettiklerini, bu talepleri yerinde görülmediği takdirde şimdilik beş dairenin tapuda gösterilen toplam bedel olan 90.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile müvekkiline verilmesine, talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, müvekkilinin dairesini arsa sahibi ... ve ...'dan daire satış sözleşmesi ile satın aldığını, Davalı ..., Haydar, Hayri, Şükrü, ... vekili ise ...’nın davaya konu meskeni ...'den harici sözleşmeye dayalı olarak 1995 tarihinde satın aldığını, davacı kooperatifle yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği davalılara intikali yapılan bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine ait bağımsız bölümler olduğunu kooperatife ait olmadığını, kooperatifin 51 üyesi olduğunu ve üyelere meskenlerinin dağıtıldığını kooperatifin başkaca talepte bulunamayacağını davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma ve bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalı ... ile ... yönünden davacı vekilince atiye bırakıldığından, davanın açılmamış sayılmasına, davalı ... ilk celsede davayı kabul ettiğinden, ... yönünden davanın kabülüne, diğer davalılar ..., ..., ..., Hayri Dikici ve ... yönünden reddine ilişkin kararın davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 24.03.2016 tarih ve 2015/6208 E. - 2016/1853 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
../..
S.2.


Bu kez, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar ..., ..., ..., ..., ..., ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 304,00 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla