23. Hukuk Dairesi 2016/5387 E. , 2016/4884 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/5387 E. , 2016/4884 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:32

23. Hukuk Dairesi 2016/5387 E. , 2016/4884 K.

"İçtihat Metni"
..
ASLİ
MÜDAHİLLER : 1- ... 2-... 3- ...
4- ... 5- ... 6- ... Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen tapu iptali, tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asli müdahiller vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince müvekkilinde teminat olarak kalan 6 dairenin davalı kooperatif adına tescilini istemiştir.
Birleşen davada davacı vekili, İİK'nun 94. maddesi gereğince asıl davada davacı-birleşen davada davalı adına kayıtlı 6 adet dairenin tapu iptali ile davalı kooperatif adına tescilini istemiştir.
Asli müdahiller, dairelerin kendi adlarına tescilini istemişlerdir.
Mahkemece, asıl ve birleşen davanın kabulü ile 6 adet dairenin tapu iptali ile davalı kooperatif adına tesciline, asli müdahillerin davasının reddine karar vermiştir.
Kararı, asli müdahiller temyiz etmiştir.
1) Müdahiller vekili, kararı süresi içerisinde temyiz etmiş ise de, daha sonra temyiz isteminden feragat etmiş olup, feragate yetkili olduğu vekâletnamesinden de anlaşılmaktadır. Bu itibarla, müdahiller vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
2) Birleşen davanın davacısı vekili, kararı süresinde temyiz ettikten sonra davadan feragat etmiştir. Dosyaya ibraz edilen vekaletname kapsamından davacı vekilinin feragat yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Feragat, 6100 sayılı HMK'nun 311 nci madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2 nci maddesi
.../...

S.2


uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310 ncu maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle, müdahiller vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle birleşen dava yönünden hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.Cevapla