23. Hukuk Dairesi 2016/3603 E. , 2016/4976 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3603 E. , 2016/4976 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:40

23. Hukuk Dairesi 2016/3603 E. , 2016/4976 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
FER'İ MÜDAHİL : ... Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında yapılan sözleşme ile kooperatife üç daire için üye olduğunu, dairelerinin tesliminin yapılmaması üzerine davalıya ihtar çekildiğini, daireler teslim edilirken sözleşmeye uygun olarak teslim edilmediğini, bunun üzerine... Mahkemesi'nin 2011/20 D.iş sayılı dosyasında tespit yapıldığını, dairelerin iç kısımlarının müvekkili tarafından yaptırıldığını ve üç yıldan bu yana kullandığını, müvekkiline ait üç adet bağımsız bölüm tapusunun kooperatif adına çıkartıldığının öğrenildiğini, kooperatif borçlarından dolayı tapu kayıtlarına haciz konulduğunu, kooperatif üye sayısının daire sayısından fazla olduğunu, tapu kayıtlarının devir ve tesciline davalının yanaşmadığını ileri sürerek, davalı adına olan tapu kayıtlarındaki haciz şerhinin kaldırılarak tapu kayıtlarının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu bağımsız bölüm kayıtları incelendiğinde üstünde ihtiyati tedbir ve hacizlerin mevcut olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre davacı tarafın tescil talep edebileceğinin belirtildiği, son celse davacı vekilinin söz konusu kooperatifin malvarlıkları üzerinde ve dava edilen taşınmazlar üzerinde olmak üzere çok sayıda haciz olduğu, bu nedenle haciz alacakları yönünden dava açmayacaklarını, taleplerinin net bir şekilde herhangi bir haciz olmaksızın tescil talebi olduğunu beyan ettiği, dava konusu edilen üç adet bağımsız bölüm üzerinde hacizler ve tedbirlerin kaldırılmasının, haciz alacaklılarını etkileyeceği ve haklarını haleldar edeceği, bu yönlü açılan bir dava olmadığı ve davacı tarafçada açılmayacağı beyan edildiğinden, pasif husumet yokluğundan açılan davanın reddine karar vermek gerektiği belirtilerek, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Davacı taraf, kooperatif üyeliğine dayalı olarak üç adet bağımsız bölüm üzerindeki haciz şerhleri kaldırılarak tapu iptal ve tescil istemiştir. Mahkemece, davacı vekili, haciz lehdarlarına dava açmayacağını bildirdiğine göre davanın tapu iptal ve tescil yönünden incelenmesinde bir engel olmadığı gözetilip, davacının tapu iptal ve tescil talebinin incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
../..
S.2.

2-Bozma nedenine göre, davacı vekilinin, esasa ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, esasa ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla