23. Hukuk Dairesi 2016/3258 E. , 2016/5497 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3258 E. , 2016/5497 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:40

23. Hukuk Dairesi 2016/3258 E. , 2016/5497 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 19.11.2015 gün ve 2014/6295 Esas, 2015/7394 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı arsa sahibi vekili, taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği 12 daire yapılacağı ve bodrum katta kot farkından dolayı mesken yapılmasına belediye izin verirse meydana gelebilecek dairelerden birinin arsa sahibine ait olacağı, oluşabilecek fazla daire olursa yüklenicinin uhdesinde kalacağının kararlaştırıldığını, bodrum katta 13. daire yapılabilecek olmasına rağmen yüklenicinin inşaatı 12 daire olarak tamamlayıp 13. daireyi yapmadığını ileri sürerek, yapılmayan dairenin bedelinin tahsilini istemiştir.
Davalı yüklenici, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamı ve bilirkişi raporuna göre, belediyenin kot farkı nedeniyle 13. dairenin yapılması talep edilseydi izin verilip verilmeyeceği sorusuna kesin bir cevap vermediği, davalı yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak kot farkı nedeniyle bodrum katta 13. dairenin oluşturulmasının mümkün olup olmadığı hususunda girişimde bulunmadığı, belediyeden gelen yazı cevabına ve bilirkişi görüşüne göre, istenseydi bunun mümkün olabileceği kanaatine varıldığı, davacının bu nedenle uğradığı zararın bilirkişi raporuyla tespit edildiği gerekçesiyle, ıslah da gözetilerek davanın kabulüne dair verilen kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 19.11.2015 tarih ve 2014/6295 E., 2015/7394 K. sayılı ilamıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Davacı vekili, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken karar düzeltme harcı peşin olarak yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 28.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla