23. Hukuk Dairesi 2016/3062 E. , 2016/5288 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2016/3062 E. , 2016/5288 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:41

23. Hukuk Dairesi 2016/3062 E. , 2016/5288 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dahili şikayet olunan ....vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Şikayetçi vekili, ...1. İflas Müdürlüğü'nün 2012/5 İflas sayılı dosyasında sıra cetvelinin 04.03.2013 tarihinde tebliğ edildiğini, şikayetçinin ...'da bulunan gayrimenkulünü 5 yıl süre ile aylık 2.000,00 TL kira bedeli ile müflis ....'ye kiraladığını, kira bedellerinin ödenmemesi üzerine ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/134 D. İş., 2008/133 K. sayılı ve 2009/71 D. İş., 2009/72 K. sayılı ilamları ile toplam 69.450,00 TL'lik hapis hakkı kararı alındığını, sıra cetvelinde öncelikli olarak yer alması gerektiğini, üzerinde hapis hakkı bulunan şekerlerin ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2008/4083 E. sayılı dosyası ile satıldığını, bedelin iflas masasına aktarıldığını, İİK'nın 206. maddesine aykırı olarak alacağın 4. sıraya imtiyazlı olmayan alacak olarak kaydedildiğini, hapis hakkı ile teminat altına alınan alacağın 1. sıraya kaydedilmesi gerektiğini ileri sürerek, şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.
Dahili şikayet olunan .... Kurumu vekili, hapis hakkının kiracının haczedilmeyen malları üzerinde kullanılamayacağını, şikayetçinin hapis hakkının borçlar kanunu 336. ve İİK'nın 270-271. maddeleri hükümlerine göre kullanılmayı gerektiğini, şikayetçinin hapis hakkı mevcut ise bu hakkın kullanılmasına ilişkin bu maddelere uyulması gerektiğini, aksi halde hapis hakkının kullanılamayacağını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; şikayetin süresinde açıldığı, şikayetçinin alacağının niteliği ve dayandığı belgeler dikkate alındığında hapis hakkının kullanılması nedeniyle rüçhanlı alacak olduğu, bu nedenle sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile ...1. İflas Müdürlüğü'nün 2012/5 İflas dosyasındaki sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
Kararı, dahili şikayet olunan .... Kurumu vekili temyiz etmiştir.
1-Şikayet, iflas sıra cetvelinde şikayetçinin kendi sırasına itiraza ilişkindir.
Şikayetçi İİK'nın 227/1 ve 16/1. maddeleri uyarınca 7 gün içerisinde sadece kendi sırasına yönelik itirazlarını, husumeti iflas idaresine yönelterek İİK'nın 235/son maddesi gereğince icra mahkemesinde ileri sürmelidir.
Dosyada bulunan ...1. İflas Müdürlüğü'nün 2012/5 iflas sayılı ve 23.02.2016 tarihli yazı cevabına göre, şikayetçinin kayıt başvurusu sırasında İİK'nın 234. maddesi uyarınca tebliğ avansı yatırmadığı, sıra cetvelinin ise 23.02.2013 tarihli ... ilan edildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda tebliğ avansı vermeyen şikayetçinin 7 günlük itiraz süresi en son ilan tarihi olan 23.02.2013 tarihinden itibaren işlemeye başlamış, eldeki davanın bu süre geçtikten sonra 11.03.2013 tarihinde açıldığı gözetilerek, şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilip yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, dahili şikayet olunan .... Kurumu vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte yazılı nedenlerden dolayı, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte yazılı nedenlerden dolayı, dahili şikayet olunan.... Kurumu vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla