23. Hukuk Dairesi 2015/9679 E. , 2016/5309 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/9679 E. , 2016/5309 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:49

23. Hukuk Dairesi 2015/9679 E. , 2016/5309 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasında 12.03.2010 tarihinde abonelik sözleşmesi imzalandığını, sözleşme gereğince feshedilmediğinden dönemsel olarak sürenin uzadığını, 2013-2014 dönemi için ilk 5 ay yönünden abonelik ücretinin (aylık 68.440,00 TL) ödendiğini, 04.06.2013 tarihinde davalının gönderdiği ihtar ile sözleşmenin 03.06.2013 tarihinden itibaren feshedildiğinin bildirildiğini, oysaki sözleşmeye göre yıl sonuna kadar ödeme yapılması gerektiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 479.080,00 TL'nin her bir ay için %3 gecikme faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taraflar arasındaki sözleşmenin fesh olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, deliller ve tüm dosya kapsamından; taraflar arasındaki sözleşmenin 21. ve 22. maddelerine uygun olarak fesh edildiği, davalının feshinin haksız olduğunun davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
675 sayılı Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin ''dava ve takip usulü'' başlıklı 16/1. maddesine göre; 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı.... Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17.08.2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda ... Müdürlüğü'ne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15.08.2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 5.maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle red kararı verileceğinin düzenleme altına alındığı, davalı şirketin bu kapsamda anılan Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli listede belirtilen şirketler arasında olduğu anlaşıldığından mahkemece, davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemece verilen hükmün re'sen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla