23. Hukuk Dairesi 2015/9063 E. , 2016/5425 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/9063 E. , 2016/5425 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:51

23. Hukuk Dairesi 2015/9063 E. , 2016/5425 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, Borik Asit Sülfürik Asit'in Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Sülfürik Asit Fabrikası Stok Tanklarından - .... İşletme Müdürlüğü Stok Tanklarına Nakliyesi ve teslimi hizmeti işine yönelik ihaleyi müvekkili şirketin 20.01.2012 tarihinde yapılan sözleşme ile üstlendiğini, ...Trafik Komisyonunca kimyasal maddelerin taşınmasının Bursa sınırları dışında alternatif il yolları kullanılarak taşınması yönünde yasaklama kararı verildiğini, onay için valiliğe sunulan kararın gerekli onayı da alarak yürürlüğe girdiğini ve müvekkili şirketin kullanmakta olduğu güzergahın kullanım dışı kaldığını, müvekkili şirket araçlarının .......güzergahını kullanarak yük taşıdığını ancak dönüşte boş olduğu için ....güzergahını kullandığını böylelikle araçların gidiş dönüş güzergahlarının değiştiğini, bu nedenle fazla yol kat edildiğini, bunun sözleşme çerçevesinde mücbir sebep sayılması gerektiğini ileri sürerek, fazla yol nedeniyle oluşan zararının tazminini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının sözleşme imzalanmadan önce güzergah değiştirdiğini bildiğini, dava konusu işe ilişkin tüm hak edişleri ve en son kesin nitelikteki hak edişi itirazsız imzalayan davacının hizmet işleri genel şartnamesinin 44. maddesine göre talep hakkının kalmadığını, teknik şartnamenin 13. maddesindeki mesafenin işe ilişkin mesafe saptaması olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı yüklenicinin her ne kadar getirtilen hak edişlere itiraz ettiği yönünde şerhi olmasa da davacının güzergah değişikliğini öğrendikten sonra 25.01.2012, 02.04.2012 tarihli dilekçelerle davalıya fiyat farkı için başvurduğu, bu dilekçelerin itiraz olarak kabul edildiği, ihale evrakının eki olan teknik şartnamenin 13. maddesine göre 290 km üzerinden öngörülen hattın idari kararlar ile değiştirilmek zorunda kalınması öngörülmezlik ve önlenemezlik kriterlerine uygun olduğundan mücbir sebep olarak da kabul edilmesi gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Taraflar arasındaki sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Hizmet İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki niteliğinde olduğundan, şartnamenin 42. maddesi uyarınca yüklenicinin geçici hak edişlere itirazı olduğu takdirde karşı görüşlerinin neler olduğunun ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini hakedişe ekleyeceği "dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun idareye verilen ... tarihli dilekçesinde yazılı ihtirazi kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Bu durumda mahkemece anılan şekilde hakedişe yönelik bir itiraz olup olmadığı araştırılıp, var olduğunun tespiti halinde ise davacının sözleşme tarihinden önce İl Trafik Komisyonu kararından haberi olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla