Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8601 E. , 2016/4967 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8601 E. , 2016/4967 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8601 E. , 2016/4967 K.

"İçtihat Metni"
....

Taraflar arasındaki tazminata ilişkin asıl, tapu iptali ve tescile ilişkin birleşen davanın sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 07.07.2015 gün ve ... Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
-KARAR-

Heyetçe incelenmesine gerek görüldüğünden, .... esas ve bu dosya ile birleştiği bildirilen .... Mahkemesi'nin 2013/239 esas sayılı dava dosyalarının getirtilip eklendikten sonra tekrar Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları