23. Hukuk Dairesi 2015/7969 E. , 2016/5174 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7969 E. , 2016/5174 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:53

23. Hukuk Dairesi 2015/7969 E. , 2016/5174 K.

"İçtihat Metni"
....

Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil .....Ş vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili şirketin hertürlü metal alım satım ve taşımacılık işiyle uğraştığını, nakliye araçlarına yaptığı yatırım nedeniyle 2013 yılında ödeme güçlüğü içine düştüğünü ileri sürerek, müvekkil şirketin borca batık olduğunun tespiti ile iflas kararının bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi ve kayyum raporlarına göre; İİK'nın 179. maddesi ve TTK'nın 376, 377. maddelerinde yazılı koşulların gerçekleştiği, davacının borca batık durumda olduğu ve iyileştirme projesinin kayyım denetimi altında yönetilmek kaydı ile iflasın bir yıl süre ile ertelenmesi halinde durumun kurtulabileceği gerekçesiyle, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, müdahiller... vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, iflas erteleme istemine ilişkindir.
İflas erteleme davalarında, erteleme isteyen davacı şirketin mali durumunun mahkemece, yargılama sonuna kadar incelenmesi ve iyileştirme projesinin uygulanabilir olup olmadığının ve devam eden süreçte uygulanıp uygulanmadığının da denetlenmesi gerekir.
Somut olayda mahkemece, şirketin borca batık olduğu tespit edilmiş ise de kayyum raporlarında borçların ödendiği gözükmesine rağmen şirket bilançosundaki aktif ve pasif dengesinde durumun pasif lehine olduğu, iflas erteleme talep eden davacı şirketin iş konusunun büyük bölümünü oluşturan hurda alım satım işinin kayıt dışı yapıldığı bilirkişi raporu ile dosyaya yansıtılmıştır. Bu durumda iyileştirme projesinin yeterli ve inandırıcı olmadığı gibi borçlarını ödeme niyetiyle iflas erteleme talep eden ve iyiniyetli olması gereken borçlunun bu şekilde davranmadığı da sabittir. Davacı şirketin tedbir kararı ile iflas erteleme kurumunun kendisine sağladığı korumadan yararlandığı halde alacaklıları tatmin edici bir düzelme şirketin borçtan kurtulacağı yönünde olumlu bir gelişme yaşamadığı anlaşıldığına göre davacı şirketin iflasına karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
...

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahiller ... vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan müdahiller yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.11.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

...Cevapla