23. Hukuk Dairesi 2015/7905 E. , 2016/4885 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7905 E. , 2016/4885 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:54

23. Hukuk Dairesi 2015/7905 E. , 2016/4885 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacı vekili tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin borca batık olduğunu ancak iyileştirme projelerinin bulunduğunu, erteleme kararı verilmesi halinde borca batıklıktan kurtulacaklarını ileri sürerek iflasın ertelenmesini istemiştir.
Bir kısım müdahiller, davacının iflasını istemişlerdir.
Mahkemece, alınan bilirkişi, kayyım raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batık durumda olduğu, sunulan iyileştirme projesi ile iyileşme ümidinin bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile iflasın 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, müdahil.... vekili temyiz etmiştir.
1) Dava tarihinde yürürlükte olan HMK’nın 74. ve TBK’nın 504. maddeleri uyarınca vekilin iflas veya iflasın ertelenmesi talebinde bulunabilmesi için vekaletnamesinde bu konuda özel yetki bulunmalıdır. Somut dosyada, iflas erteleme talep eden şirket vekillerince sunulan vekaletnamede özel yetkiye rastlanmamıştır. Mahkemece, iflas erteleme talep eden şirket vekillerine verilmiş, iflas ve iflas erteleme isteme yetkisini de içeren vekâletnamenin dosyaya sunulması sağlanmamıştır.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 179/a maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca, iflas erteleme talebinin ve kayyımın atanmasına ilişkin kararın, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırlarının ticaret siciline tescil ve 166. maddenin ikinci fıkrasındaki usul ile ilân ettirilmediği anlaşılmaktadır.
İflas erteleme talebi aynı zamanda iflas talebini de içerdiğinden iflas erteleme talep eden davacının İİK'nun 160. maddesi gereğince, ilk alacaklar toplantısına kadar olan masrafları ve iflas kararının kanun yolları için gerekli bütün tebliğ masraflarını, peşin olarak yatırması gerekirken bu hususlara dikkat edilmeden karar verilmesi, yerinde olmamış, hükmün bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.
2) Bozma nedenine göre, müdahil ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

.../...

S.2


SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahil .... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ve res'en belirlenen sebepler ile hükmün müdahil yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla