23. Hukuk Dairesi 2015/7482 E. , 2016/5216 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7482 E. , 2016/5216 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:00

23. Hukuk Dairesi 2015/7482 E. , 2016/5216 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Vek. Av. ...
MÜDAHİL : ... Vek. Av. ...

Davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı şirket yetkilisi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, 2009 yılında müvekkili şirketin iyiniyetli olarak ve güvenerek dava dışı şirket ile iş yaptığını ve bu şirketten 230.000,00 TL alacağını alamadığını ve alacağını tahsil için dava açtığını ancak davaların halen çözümlenmediğini, bu nedenle müvekkilinin mali yapısının zayıfladığını, borcu borçla kapatmaya başladığını, artık borçların ödenemeyecek bir hal aldığını ileri sürerek, iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahil, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacı vekilinin davacı şirketin iflasının ertelenmesi talebinin özel yetki kapsamına girdiği, davacı vekilinin vekaletnamesinde bu özel yetkinin yer almadığı anlaşılmakla davacı vekiline iflas ve iflasın ertelenmesi yetkilerini içeren vekaletnamesini sunması için iki haftalık kesin süre verilmiş, verilen kesin süre içerisinde özel yetkili vekaletname sunulmadığı gerekçesiyle, 6100 sayılı HMK'nın 77. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı şirket yetkilisi temyiz etmiştir.
HMK’nın 77/1. maddesi “Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu süre içinde vekâletname verilmez veya asıl taraf yapılan işlemleri kabul ettiğini dilekçeyle mahkemeye bildirmez ise dava açılmamış veya gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.” hükmünü içermektedir. Mahkemece verilen süreden sonra vekaletname ibraz edilmese dahi, iflas erteleme talebinin aynı zamanda iflas talebini de içerdiği ve iflas davalarının kamu düzeni ile ilgili olduğu gözetilerek, re'sen yargılamaya devam edilmeli ve gerekli masraflar da HMK'nın 325. maddesi gereğince suçüstü ödeneğinden karşılanarak borca batıklığın tespiti halinde iflasa, aksi takdirde davanın reddine karar verilmelidir. Yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı şirket temsilcisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 29.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla