23. Hukuk Dairesi 2015/7198 E. , 2016/5266 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7198 E. , 2016/5266 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:05

23. Hukuk Dairesi 2015/7198 E. , 2016/5266 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil İşkur vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin borca batık olduğunu, mahkemece daha önce iflas erteleme kararı verildiğini, kararın onandığını ileri sürerek erteleme kararının 1 yıl uzatılmasını talep etmiştir.
Bir kısım müdahiller, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin reel değerlere göre aktif toplamının 3.648.225,20 TL, pasif toplamının 4.010.111,74 TL olup pasif toplamının aktif toplamından 361.886,54 TL fazla olması nedeniyle şirketin borca batık durumda olduğu, borçlu şirketin iyileşme ümidinin mevcut olduğu, iyileştirme projesinin realize edilebilir gözüktüğü gerekçesi ile iflas erteleme kararının 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
Kararı, müdahil İşkur vekili temyiz etmiştir.
Dava, iflas erteleme süresinin uzatımına ilişkindir. Her ne kadar mahkemece, davacının iyileşme ümidinin bulunduğundan bahisle erteleme süresinin uzatılmasına karar verilmiş ise de; davacı hakkında tedbir kararının verildiği 28.06.2012 tarihinden, karar tarihine kadar yaklaşık üç yıllık sürede alınan bilirkişi raporlarına yansıdığı üzere, davacının borca batıklık miktarının azalmadığı, aksine 268.748 TL'den 620.000 TL'ye çıktığı anlaşılmakla, Mahkemece bu durum göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan yüzeysel olarak davacının iyileşme ümidinin bulunduğundan bahisle yazılı şekilde karar verilmesi yerinde olmamıştır.
Kabule göre de; iflas erteleme ve uzatma sürelerinin, arada boşluk olmaması için, birbirini takip eden tarih aralıkları olması gerekir. Somut olayda ilk erteleme süresinin son günü 04.06.2013 tarihi olması nedeniyle iflas uzatım tarihinin bu tarihten itibaren başlatılması gerekirken, 19.02.2015 tarihinden itibaren başlatılması da doğru olmamıştır.
İzah edilen sebeplerle karar bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil İşkur vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, Müdahil İşkur yararına BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla