Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7170 E. , 2016/4876 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7170 E. , 2016/4876 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387978
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7170 E. , 2016/4876 K.

"İçtihat Metni"
.... ...

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil ve tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 05.05.2015 gün ve 2014/9902 Esas, 2015/3339 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
-KARAR-

Dairemizin 05.05.2015 tarih ve 2014/9902 E., 2015/3339 K. sayılı ilamı ile mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği, bu karara karşı davalılar vekilince süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunulduğu, daha sonra 05.09.2016 havale tarihli dilekçe ile karar düzeltme talebinden feragat edildiği, aynı tarihte davacılar vekilince verilen dilekçe ile de davadan feragat edildiği anlaşılmıştır.
Dairemiz bozma kararından sonra dosya karar düzeltme aşamasında iken, davacılar vekilince yapılan davadan feragat talebinin mahkemesince incelenerek bir karar verilmesinin gerekli olması ve davalılar vekilince de karar düzeltme talebinden feragat edilmesi nedeniyle, karar düzeltme talebinin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin karar düzeltme talebinin feragat nedeniyle REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde davalılara iadesine, 07.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları