23. Hukuk Dairesi 2015/6353 E. , 2016/5211 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535955
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6353 E. , 2016/5211 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:13

23. Hukuk Dairesi 2015/6353 E. , 2016/5211 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, taraflar arasında müvekkiline ait ürünlerin davalı şirkete ait soğuk hava deposunda saklanması konusunda anlaşmaya varıldığını, bu anlaşma uyarınca müvekkili şirkete ait 13650 kasa (273 Ton) limon meyvesinin saklanmak üzere davalı şirkete ait soğuk hava deposuna konulduğunu, müvekkili şirketin, bir süre sonra davalı şirkete teslim ettikleri limonların soğuk hava deposunda bozulmuş olduğunu tespit ettiğini, .... Mahkemesi'nin 2011/46 D.iş sayılı dosyası ile davalı şirkete ait soğuk hava tesisinde bulunan limonlardaki bozulmanın neden kaynaklandığı, kusur ve zarar miktarının tespitine ilişkin bir tespit yaptırıldığını, davalının da ayrıca tespit yaptırdığını, müvekkili şirket tarafından yapılan tespit ile davalı şirket tarafından yaptırılan tespitlerde davalı şirketin en az %60 oranında kusurlu olduğunun her iki bilirkişi raporları ile sabit olduğunu,....2011/3394 sayılı dosyası ile açtıkları takip dosyasına davalının itirazının haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının davalı şirkete limon getireceği yönünde bilgi vermediğini, bu nedenle müvekkili şirketin soğuk hava deposunu limonların getirildiği gün açtığını, davacı tarafından 4 gün boyunca soğuk hava deposuna dış ortam sıcaklığı 20-25 C olan limon ürünü getirmeye devam ettiğini, 2010 yılının aralık ayının ortalarında davacı şirketin ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposundan yoğun küf kokularının çıktığının tespit edildiğini, bunun üzerine müvekkili şirket yetkililerinin davacı şirketi arayarak bu durumu haber verdiklerini, davacı şirketin ziraat mühendisi .... bu kokunun normal olduğunu çünkü depoya gönderilen limonların 100-120 ton kadarının 2. kalite olduğunu, ... bölümü öğretim üyeleri tarafından yapılan inceleme ve analiz sonucunda limon meyvelerinde görülen zararlanmanın fizyolojik olmadığı, patolojik nedenlerden kaynaklandığı ve belirtiyi meydana getiren etmenin alternarıa cıtrı fungusu olduğunun tespit edildiğini, zararlanmaya depo koşullarının neden olmadığının sabit olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

../...


S.2.Mahkemece iddia, savunma, benimsenen 12.11.2013 tarihli bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirket tarafından, davalı şirkete ait soğuk hava deposuna 291.000 kg limon depolandığı, depolama sırasında ürünün %10 oranında fire verdiği, kalan ürün miktarının 261.900 kg olduğu, depoda enfeksiyonlar nedeniyle oluşan ürün kaybının %40 oranında olduğu, böylece kalan ürün miktarının 104.160 kg olup, ürünlerde meydana gelen toplam zararın ise 128.645,28 TL olduğu, meydana gelen zarardan davalının %30 oranında kusurlu olduğu, meydana gelen zararın 38.593,58 TL'sinden davalının sorumlu olduğu gerekçesiyle, itirazının kısmen iptali ile takibin 38.593,58 TL üzerinden devamına, fazla istemin reddine, asıl alacağa takip tarihinden itibaren %16 oranını aşmamak üzere artan ve eksilen oranlarda avans faizi uygulanmasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla