23. Hukuk Dairesi 2015/6351 E. , 2016/5283 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6351 E. , 2016/5283 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:14

23. Hukuk Dairesi 2015/6351 E. , 2016/5283 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili dilekçesinde davalının dava dışı ... Şti.'nde hissedar olduğu dönemde müvekkiline ait hesaplardan ödeme yapıldığını, buna göre;...Bankası'ndan davalıya yapılan havalelerin 35.300,00 TL,...Bankası'ndan davalının vergi borçlarının ödenmesi için 2.970,23 TL,...Bankası'ndan davalının hesabına yapılan nakit ödemelerin 13.600,00 TL, ...Bankası'ndan davalının kredi kartlarının ödenmesi için 6.311,20 TL olmak üzere toplam 58.181,43 TL müvekkilinin alacaklı olduğunu ileri sürerek, reeskont faiz ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının diğer taleplerinin yerinde görülmediği, ancak davacının 6.311,20 TL'lik kredi kartı ödemeleri ile ilgili kredi kart borcunun davacının... Şubesi'ndeki 0045126 no'lu hesabından ödediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, 6.311,20 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesi, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Aksi ispat edilmedikçe yapılan havale bir borcun ödenmesi maksadıyla yapılmış sayılır. Bir iddianın isbatı da iddia edene düşer. Somut olayda davalının kredi kartına davacı tarafından yapılan 6.311,20 TL'lik ödemenin ödünç verildiğine dair iddiasının ispat yükü davacı taraftadır. Davacı bu iddiasını isbat edemediğine göre 6.311.20 TL yönünden de davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, davacının fazla yatırıldığı peşin harç ile davalıdan alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla