23. Hukuk Dairesi 2015/6340 E. , 2016/4843 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6340 E. , 2016/4843 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:14

23. Hukuk Dairesi 2015/6340 E. , 2016/4843 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Vek. Av. ...
Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili; müvekkili şirket ile davalı bakanlık arasında motor bakımı ve onarımı hususunda anlaşma sağlandığını, davacı şirketin teknenin gerekli bakım ve onarımını yaptıktan sonra teslim ettiğini ve faturalandırdığını, davalı tarafça bu faturanın kabul edilmediği için iptal edilerek davacı tarafından yeni bir fatura düzenlendiğini, bu fatura bedelinin de ödenmemesi üzerine davalı hakkında icra takibi başlatıldığını, takibe itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; dava konusu işin sözleşmeye dayanmadığını, devlet ihale mevzuatı çerçevesinde yapıldığını, davalı bakanlığın tacir olmadığını, dolayısıyla işin ticari nitelikte olmadığını, bu nedenle davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkemenin ticaret mahkemeleri olmadığını, ticari olmayan işlerde ticari faiz işletilmesinin mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini, davacı aleyhine % 40’tan aşağı olmamak üzere tazminat istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalının kamu kurumu olması nedeniyle yaptırılacak işlerin mevzuata uygun şekilde yaptırılması gerekeceğinden davalıdan kayıtlar istendiği, davalı kurum teknenin onarımı ile ilgili doğrudan temin veya ihale ile temine ilişkin bir kayıt olmadığını bildirdiği, davacının sunduğu belgelerin işin yapıldığını gösteren belgeler olmadığı, yapılan işin kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
HMK’nın 200. maddesi gereğince davacı, davasını senetle ispat etmek zorunda ise de aynı Kanun'un 202. maddesinde delil başlangıcı bulunması halinde tanık dinlenebileceği düzenlendiğinden, dosya içerisinde bulunan ve davalı bakanlıkça düzenlenen delilin, delil başlangıcı niteliğinde olması, davacının tanık dinletmek istemesine rağmen, gerekçesiz olarak tanık dinletme talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
Tanıklar dinlenip, gerekirse bilirkişi incelemesi yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla