23. Hukuk Dairesi 2015/5981 E. , 2016/5294 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5981 E. , 2016/5294 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:16

23. Hukuk Dairesi 2015/5981 E. , 2016/5294 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 03.05.2012 tarihinde "rulman alım-satım sözleşmesi" düzenlendiğini, sözleşme uyarınca bir kısım siparişin hazır edilmesine rağmen teslim alınmadığı gibi davalı tarafça sözleşmenin feshedildiğini, bu nedenle oluşan 57.987 Euro zararın tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davalı tarafından sözleşme ile kararlaştırılan ticari emtiayı süresinde teslim ediminin yerine getirilmediğini, bu nedenle BK'nın 473. maddesi uyarınca davalı tarafın kusurundan kaynaklı olarak sözleşmenin haklı sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında alım-satım ilişkisinin bulunduğu, davacı satıcının temerrüdünden bahsedebilmek için, davalı alıcının öncelikle davacıyı temerrüde düşürmesi ve sonucuna göre sözleşmeyi feshetmesi gerekirken, davacıyı temerrüde düşürmeden sözleşmenin feshedilmiş olmasında davalının haklı bulunmadığı, gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Taraflar arasındaki sözleşme ile eki teklifte, teslim tarihi kesin olarak belirlenmiştir. Temerrüt için ayrıca ihtar gerektiğine dair sözleşmede bir hüküm de bulunmamasına göre ticari işlerde teslim süresinin geçmesiyle temerrüt gerçekleşir. TTK'nın 19. ve BK'nın 212'ye uyan kesin vadeli ticari satış işlemlerinde BK'nın 124 b.3'deki şartların gerçekleşmesi aranmayacaktır. ...., Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İst. 2014, s.101) Mahkemece bu kabulün aksine BK'nın 117. maddesi yanlış yorumlanarak temerrüt için ayrıca ihtar aranması doğru değildir. Her ne kadar teslim süresi 6 ay olan 1. sıradaki sipariş ile ilgili süre, fesih tarihinde henüz dolmamışsa da, ticari satımda alıcı kısmi ifayı kabule zorlanamayacağından Mahkemece bu hususlar nazara alınarak davalının sözleşmeyi feshetmesinde haklı olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksi düşünce ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla