23. Hukuk Dairesi 2015/5725 E. , 2016/5300 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5725 E. , 2016/5300 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:18

23. Hukuk Dairesi 2015/5725 E. , 2016/5300 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin reklam hizmet bedeli karşılığı taahhuk eden 14.891,00 TL alacağının tahsili için davalı aleyhine icra takibi yapıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini, davalının muhtelif tarihli 8 adet faturadan dolayı müvekkiline borçlu olduğunu, faturaların Türkiyede yayın yapan yerel televizyonlarda, yerel radyo ve gazetelerde reklamların yayınlanmasından kaynaklanan hizmet bedelini kapsadığını ileri sürerek, itirazın iptali ile icra-inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece iddia ve tüm dosya kapsamına göre; somut olayda davacı tarafın münhasıran davalının ticari defterlerine dayanmadığı, davalının ibrazdan kaçınmış olması nedeniyle HMK'nın 222/3. maddesi gereği davacının defterlerinin lehine delil olamayacağı ve bu şekilde ticari defterlerle davacı tarafın davasını ispat edemediği, diğer taraftan dosyaya sunulan davadışı şirketlerin reklamının yayınlandığına ilişkin belgelerin davalıyı bağlayıcı nitelikte olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Davacı, iddiasını usulüne uygun tutulmuş kendi defterleri ile ispat ettiği gibi davalının ticari defterlerini ibraz etmesi hususunda meşruhatlı ve ihtarlı davetiye tebliğine rağmen, davalının tanınan kesin süre içerisinde ibrazdan kaçındığı, bu durumda davacının isteminin HMK'nın 220/3. maddesi gereğince kabul edilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla