23. Hukuk Dairesi 2015/5724 E. , 2016/5301 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5724 E. , 2016/5301 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:18

23. Hukuk Dairesi 2015/5724 E. , 2016/5301 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili; müvekkil şirketin, sahibi olduğu ...televizyon kanalında davalıya ait reklamlarının yayınlanmasını taahhüt ettiğini ve reklam yayınlarının da taraflar arasında kararlaştırıldığı şekil ile usulde müvekkilince gerçekleştirildiğini, aralarındaki ticari ilişkiye istinaden davalı şirkete tebliğ edilen 4 adet faturanın ödenmediğini, faturalara itirazda edilmediğini, ödenmeyen bakiye fatura bedeli olan 36.275,56 TL cari hesap alacağı için davalı aleyhine başlatılan icra takibinin haksız itiraz üzerine durdurulduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ve icra-inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, öncelikle yetki itirazında bulunarak, müvekkili şirket ile davacı şirket arasında herhangi bir sözleşme bulunmadığını, takibe konu faturaların müvekkiline tebliğ edilmediğini, müvekkilinin herhangi bir borcunun da bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; HMK'nın 10 ve TBK'nın 84. maddeleri uyarınca yetki itirazı reddolunarak, takip konusu faturalarda... İnşaat açıklamasının bulunduğu, davalı şirket ile davadışı... Ticaret Ltd. Şti'nin yetkilerinin aynı kişiler olduğu, davacı tarafından davadışı... şirketine verilen hizmet karşılığı davalı adına fatura düzenlenmiş olduğunun anlaşıldığı ve davacı tarafından davalıya hizmet verildiğinin de ispatlanamaması gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece yazılı gerekçeyle davanın reddine dair karar verilmiş ise de; yapılan inceleme eksik ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Davacı taraf, faturaları davalı şirket adına düzenlenmiştir. Faturaların davalı şirkete tebliğ edilip edilmediği dosya kapsamından anlaşılamamışsa da, davalı tarafça hizmetin davadışı... şirketine verildiği savunulmuş, mahkemece de incelenen davacı şirket delilleri ve bu arada ibraz ettiği ticari defter ve kayıtları ile alınan bilirkişi raporuna göre; hizmetin davalı şirkete verildiği iddiası ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacı tarafın delil listesinde taraf ticari defterlerine dayandığı gözetildiğinde, sadece davacı taraf defterleri değil davalı şirket ticari defter ve kayıtları da getirtilerek HMK'nın 222. maddesi kapsamında birlikte değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla