23. Hukuk Dairesi 2015/5579 E. , 2016/5483 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5579 E. , 2016/5483 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:19

23. Hukuk Dairesi 2015/5579 E. , 2016/5483 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalı kooperatif ile arsa sahibi davadışı Kamil Öztürk arasında 11.02.2005 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, arsa sahibi Kamil Öztürk'ün sözleşme gereğe kendisine isabet eden B2 Blok altı 1. bodrum 197,50 m² dükkanı 12.05.2013 tarihli sözleşme ile müvekkiline tüm hak ve vecibeleri ile devrettiğini, devrin 13.05.2013 tarihli dilekçe ile davalı kooperatife bildirildiğini, ancak bahse konu dükkanın eksiksiz ve sözleşmedeki şartlara uygun şekilde müvekkiline halen teslim edilmediğini, dükkan içi ve dışında birçok eksik imalatın söz konusu olduğunu, ihtara rağmen eksikliklerin giderilmek suretiyle teslimin gerçekleşmediğini, davalı kooperatife sözleşmeye aykırı davranması sebebiyle sözleşmesi gereği ödemesi gereken cezai şartı da yerine getirmediğini ileri sürerek, şimdilik 5.000,00 TL eksik ve hatalı imalat bedeli ile teslimdeki gecikme sebebiyle gecikilen her ay için 2 adet cumhuriyet altını veya bedeli kadar 45.000,00 TL'nin dükkanın teslim edilmesi gereken en son tarih olan 10.02.2011 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taşınmazın teslim edildiğini, herhangi bir eksik ya da ayıp içermediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının kooperatifin üyesi olduğu, bu durumda açılan davanın da kooperatif ile üyeleri arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olduğu, davalı kooperatifin muamele merkezinin de Safranbolu İlçesi olduğu, bu tür davaların kooperatifin muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerektiği, yetkinin kamu düzenine ilişkin kesin olduğu gerekçesiyle, yetkisizlik sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Somut olayda; talep edilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı cezai şart alacağıdır. Bu tür davalar, genel yetki kuralına tabi olup, davalı taraf yetki itirazında bulunmamış ve taraflar arasında üyelik ilişkisi de bulunmadığından, mahkemece re'sen gözönüne alınacak bir yetki de sözkonusu değildir. Bu durumda; mahkemece, davanın esasına girilip karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 27.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla