23. Hukuk Dairesi 2015/5550 E. , 2016/5399 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5550 E. , 2016/5399 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:19

23. Hukuk Dairesi 2015/5550 E. , 2016/5399 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen hakem tayini davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 22.01.2015 gün ve 2014/4264 Esas, 2015/419 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmiş ise de, davacılar vekilinin davadan feragat ettiğinin anlaşılması üzerine dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
1-Dairemizin 22.01.2015 tarih ve 2014/4264 E., 2015/419 K. sayılı ilamı ile mahkeme kararının onanmasına karar verildiği, bu karara karşı davalı vekili süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunmuş ise de, davacılar vekili Av. ... tarafından 25.10.2016 tarihinde verilen dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşılmıştır. Davacı vekilinin .... Noterliği'nin...yevmiye no'lu mevcut vekaletnamesinde feragate yetkili olduğu görülmüştür.
Feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, karar düzeltme peşin harcının istek halinde davalıya iadesine, 14.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla