23. Hukuk Dairesi 2015/4991 E. , 2016/5153 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/4991 E. , 2016/5153 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:20

23. Hukuk Dairesi 2015/4991 E. , 2016/5153 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAHİLİ
DAVALILAR : ... mirasçıları; 1-...2- ...
3- ... 4- ... 5- ... 6- ...
7- ... 8-... Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili,.... sayılı takip dosyasında hazırlanan sıra cetvelinde davalının 1. sırada yer alması sebebiyle müvekkiline para düşmediği, davalı alacağının muvazaalı olduğunu, kambiyo senedinin her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğunu, müvekkili alacağının işçilik alacağından kaynaklandığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptali ile müvekkilinin alacağına 1.sırada yer verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, kesin hüküm itirazında bulunarak, müvekkilinin murisi olan ...'in 29.06.2011 tarihinde vefat etmesinden önce borçlu .... para yardımında bulunarak takibe konu bonoyu aldığını, alacağın muvazaalı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalı alacağının muvazaalı olduğu, kambiyo senedinin her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu, davalıların alacağın gerçek alacak olduğunu kesin ve inandırıcı delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
İİK'nın 142. maddesindeki yasal düzenlemeye göre; sıra cetveline itiraz davalarının tebliğden itibaren 7 günlük hakdüşürücü süre içerisinde açılması gerekmektedir. Somut olayda; .... 2009/4793 Esas sayılı takip dosyasında hazırlanan 11.06.2013 tarihli sıra cetvelinin şikayetçi ... vekiline usulünce 13.06.2013 tarihinde tebliğ edilerek, eldeki davanın ise 26.07.2013 tarihinde 7 günlük hakdüşürücü süreden sonra açılmış olduğu görüldüğünden, mahkemece re'sen hakdüşürücü süreden sonra açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken esasa girilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, hükmün re'sen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davalılara iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla